Pekalongan, Midden-Java

Stormachtige wind en traag internet; er zijn leukere dingen.

Stormschade: drie afgebroken takken, groot formaat, van een van onze essen achterin.

De jongste broer van een van mijn overgrootvaders van moederszijde, Albert Spann, was veldwachter van beroep. Hij trouwde in 1921 met Wilhelmina Peperkamp en ging met haar in Balgoij, niet ver van Nijmegen, wonen.

In 1925 werd hun zoon Albert Henri geboren. Vlak na de Tweede Wereldoorlog nam hij dienst en werd als soldaat der 1e klasse ingedeeld bij het 3e Bataljon, 11e Regiment Infanterie, Limburgse Jagers.

Een boot bracht hem vervolgens naar Indonesië, om daar met zijn makkers de orde te herstellen. Albert Henri overleefde de politionele acties niet. Hij stierf op 3 november 1948 in het militair hospitaal te Pekalongan, Midden-Java.

Bidprentje, Albert Henri Spann, 1948