The Times They Are a-Changin’

Vandaag onze woning in Leeuwarden overgedragen. Dat was dat. We hebben er fijn gewoond, maar zijn nu begonnen aan een nieuw avontuur.

Harde wind. Onze bomen zwiepten vervaarlijk. Op de grond veel dood hout. Je moet er toch niet aan denken dat er eentje – een es of eik van twintig meter – op ons dak zou vallen. Nou ja, het zal wel loslopen. Die bomen staan er al een halve eeuw of meer. 

Las in het in 1972 gepubliceerde boekje Kerk en dorp van Brantgum, geschreven door W.T. Keune, streekarchivaris van Noordoost Friesland, dat ‘het sinds oeroude tijden’ agrarische dorp Brantgum in 1830 bijna evenveel inwoners telde als vandaag de dag: 225: ‘36 gehuwde mannen, 3 weduwnaars, 71 jongens, 34 gehuwde vrouwen, 12 weduwen en 59 meisjes. […] 1 bakker, 1 schoenmaker, 1 grofsmid, 1 timmerman, 1 linnenwever, 1 kastelein, 1 onderwijzer, 2 kooplieden, 2 schippers en 3 naaisters. Bakker, schoenmaker en timmerman hielden er ieder een knecht op na.’

The Times They Are a-Changin’. En op sommige vlakken ook weer niet. Wel jammer dat de dorpskroeg is verdwenen.

Brantgum, 2020 © Ton van ’t Hof