Zagen dat het een lieve lust was

Vandaag is onze woning geïnventariseerd op asbestverdachte materialen. We prijzen ons gelukkig met de uitslag: buiten het schuurdak werd nog slechts tweemaal verdacht materiaal aangetroffen: de kit waarin het enkelvoudige glas van de ramen op de bovenverdieping is gezet en de pakkingen van één oudere radiator. Zowel ramen als radiator kunnen (en zullen) op eenvoudige wijze vervangen worden; er hoeven geen mannen in witte pakken aan te pas te komen. Ik kan in april/mei op de bovenverdieping aan de slag.

De inspecteur ging overigens grondig te werk: hij zaagde, ten behoeve van het onderzoek, dat het een lieve lust was.