De schellen zijn grote kapitaalbeheerders van de ogen gevallen. Dit was het beste nieuws dat ik gisteren vernam. Waar fossielen als Trump, Poetin en de koning van Saudi-Arabië nog vasthouden aan klimaatontwrichtende brandstoffen, hebben 450 pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, samen goed voor 28 biljoen uitstaande euro’s, op de lopende klimaattop in Polen duidelijk stelling genomen: geld blijven steken in vervuilende steenkool en olie is een heilloze daad. Als de wereld het Klimaatakkoord van Parijs niet uitvoert zal economische stabiliteit verdwijnen.

En dát is het enige argument waar met zichzelf ingenomen machtswellustige geldwolven uiteindelijk naar luisteren.

Sommige klimaatsceptici zullen echter vooralsnog het hoofd blijven schudden om zoveel vermeende domheid. Zij hebben zich nooit verdiept in de etymologie van het woord wetenschap en gelóven nog altijd, onbuigbaar. Ze zijn de Bijbelvaste kleingeestigen van deze tijd.

Olieplatforms en kolencentrales verliezen nu al rendabiliteit, benadrukken de kapitaalbeheerders. De bankencrisis van 2008 zou peanuts kunnen zijn in vergelijking met het uiteenspatten van de CO2-bubbel.

Niets staat bij voorbaat vast. Zoveel is zeker. Maar ik pas er voor, evenals de assurantiespecialisten, om de klimaatverandering als een hoax af te doen. Waarom zou ik? Het wachten is nu op onze populistische potentaten.

Trump, 2018 © Ton van ’t Hof