Fictie is een product, aangedikt drama, dat op een overvoerde markt winst moet opleveren. Het speelt in op de veelvoorkomende tic om plezier te beleven aan andermans leed. Haar slogan: Het leven is één grote teleurstelling! Aldus, geparafraseerd, Tim Parks in The New York Review of Books. Gechargeerd? Zeker, maar ik bespeur toch ook een serieuze grondtoon bij Parks, die niet zozeer bedoeld is als waarschuwing, maar eerder wil aanzetten tot herbezinning.

Aan het einde van de ochtend met het treintje naar Harlingen geboemeld en langs de fleurige kades geflaneerd: The Tall Ships Races 2018.

22F46A4B-5641-4A97-8D2F-E87E36E42F68
The Tall Ships Races 2018, Harlingen, 2018 © Ton van ’t Hof