Aantekeningen bij From Our Hearts to Yours (3)

Robin Tremblay-McGaw schreef een uitstekend essay waarin ze uit de doeken doet wat onder New Narrative moet worden verstaan:

New Narrative biedt transformerende praktijken voor een zee aan subjecten – subjecten die, al dan niet geïsoleerd, op zoek zouden kunnen zijn naar praxis, een manier om ethisch bezig te zijn met plezier, ervaring, reflectie en/of actie, in een poging om blinde vlekken aan het licht te brengen, een praktijk om uit te vogelen waar of waarin ze zich zouden kunnen bevinden, terwijl wij op weg zijn, of, ondanks onze aanwezigheid hier en nu.’

‘I was alone. I had no world, no community.’ – Robert Glück, een van de grondleggers van New Narrative

Tremblay-McGaw voegt hier nog aan toe: Glück had geen toegang tot ‘a queer subject position, a community and a language within which to exist.’

Deze benarde positie ligt ten grondslag aan New Narrative. Het verhaal, verhalende, biedt mogelijk uitkomst. Tremblay-McGaw citeert in dit verband o.a. Bruce Boone:

‘These poems and stories, then remind us of the actual, though unmentioned function of narration as a device for registering social meaning. They take on special importance … in clarifying our awareness of the relations of poetry to a material and social, or actual truth. They create the need for an audience – the sense of the narration as it presupposes a reception, and keeps in mind a destination.’