Tietje de Boer, Hennie’s betovergrootmoeder, was tien toen ze in 1827 haar beide ouders verloor. Het gezin woonde op dat moment in Sint Annaparochie. Het is onduidelijk waar Tietje en haar broers en zussen daarna terechtkwamen. Ik houd het er maar op dat ze bij familie of in een weeshuis werden ondergebracht. Pas in 1847 kom ik haar weer in de archieven tegen, toen ze in Sexbierum met ene Lieuwe Jilles Dijkstra trouwde.

Het dorp Sexbierum ligt vijftien kilometer ten zuidwesten van Sint Annaparochie en is vernoemd naar paus Sixtus II. Tietje bleef er tot haar dood wonen.

Als beroep gaf Lieuwe telkens arbeider op. Hij en Tietje kregen twee dochters en een zoon: Sjoukje in 1848, Fokje in 1850 en zoon Jilles in 1853. In 1856 baarde Tietje nog een levenloos jongetje. Ik verbeeld me een sober maar niet ongelukkig bestaan, een leven dat zich in en om het dorp afspeelde. Online vond ik nog een oude foto van de dorpskern aan het begin van de vorige eeuw.

Toch nog enkele opmerkelijke feiten. Op 17 mei 1879 trouwden zowel dochter Sjoukje als zoon Jilles in Sexbierum. Vijf dagen later trad dochter Fokje in de echt, waarschijnlijk te Dronrijp. Binnen vijf dagen alle kinderen definitief de deur uit! Begin 1883 overleed Lieuwes op 68-jarige leeftijd; doodsoorzaak onbekend. In 1887 emigreerde Jilles naar Le Mars, Iowa, USA. Vlak ervoor werd het ouderlijke huis in Sexbierum voor 325 gulden verkocht. Zoon Jilles nam zijn erfdeel mee. Tietje bleef in Sexbierum achter, waar ze in 1899 de geest gaf.

Noot: in en rondom Le Mars wonen nog vele Dykstra’s. Je vindt er zelfs een melkveebedrijf met de naam Dykstra Dairy!

7AE60E0E-8B0E-4DF1-B41B-824CFFCB5391