Voor dichters is de inzet van poëzie, het belang dat op het spel staat, groot. Daarom bomen ze onderling ook zoveel en botsen hun opvattingen rond poëzie meer dan eens. De Vlaamse dichter Koenraad Goudeseune brengt poëticale denkbeelden niet alleen in gesprekken naar voren, maar legt ze ook onomwonden in gedichten vast. Zo blikt hij in onderstaand vers, dat in de bundel Vet hart (Bokeh, 2016) is opgenomen, terug op zo’n ‘frisse’ discussie over de vraag wat poëzie is of waar zij over moet gaan. Waar de ik-figuur zijn eigen emoties en gemoedsstemmingen in gedichten wil verwoorden, staat zijn tegenstrever kennelijk – zijn opvattingen worden niet expliciet weergegeven – een anti-lyrische houding voor. Je zou daarbij kunnen denken aan een opstelling die rust op het idee dat een gedicht in de eerste plaats een talig en autonoom ding is. Maar het blijft gissen.

Uit: Vet hart, Koenraad Goudeseune, Bokeh, 2016

Oké. Vooruit dan: ik ben een controlfreak. Geen extreem geval, maar toch eentje die een behoorlijk aantal onzekerheden wil uitbannen. Omdat ik niet graag iets kwijtraak, geef ik veel dingen een vaste plaats. Omdat ik overzicht wil blijven houden, structureer ik onophoudelijk zaken.

Deze ordentelijkheid strekt zich ook tot mijn boekenkast uit: ik rangschik boeken op auteursnaam, niet op genre, en volgens de letters van het alfabet. Op een van de laatste planken ligt een ongeordend stapeltje lectuur: de boeken die nog gelezen moeten worden.

Nu ik na enige maanden afwezigheid weer bij Goodreads terugben, heb ik grote drang om deze ongelezen lectuur op mijn Want-to-Read-lijstje te zetten. Verzet hiertegen heeft, weet ik, geen enkele zin. Daar word ik alleen maar ongedurig van. Dit zijn ze dan:

 • Adder onder adders: Mijn jeugd tijdens de Russische revolutie, Victor Alexandrov, De Arbeiderspers, 1966
 • T as in Thether, David Bromige, Chax Press, 2002
 • Flarf: An Anthology of Flarf, red. Drew Gardner e.a., Edge, 2017
 • Vet hart, Koenraad Goudeseune, Bokeh, 2016
 • De stem op de 3e etage, Gerrit Kouwenaar, Querido, 1960
 • 21 Poems, George Oppen, New Directions, 2017
 • The Selected Letters of George Oppen, red. Rachel Blau DuPlessis, Duke University Press, 1990
 • Verder struinen op IJsland, Ruud Schaafsma, eigen beheer, 2016
 • Gelatenheid, Wilhelm Schmid, De Bezige Bij, 2015
 • Monet or the Triumph of Impressionism, Daniel Wildenstein, Taschen, 2010
 • Walking the Himalayas, Levison Wood, Hodder & Stoughton, 2017