Er is heel weinig liefde …

Voor het Poetry International Festival vertaalde ik een gedicht van de Amerikaanse dichteres Katie Degentesh:

ER IS HEEL WEINIG LIEFDE EN KAMERAADSCHAP IN MIJN FAMILIE
VERGELEKEN BIJ ANDERE GEZINNEN

Bij ieder doet zijn eigen ding
is alles wat hij doet op zijn hoofd staan en games winnen
terwijl hij tracht bloed te zuigen uit een knolraap.

Hij denkt dat de wereld van vandaag op zijn kop staat;
Wat telt is het wachten bovenop muren
op de arrogante meeloper
met zijn verzekeringen van liefde omgord met volzinnen.

Hij is door en door egoïst.
Hij houdt anders van zijn liefde dan wie ook
Maar alles wat hij wilde weten was houden van.

Dit brengt een slaaf voort die ook extravagant is
Hij was van plan te sparen voor de productie van markante,
op lifestyle gerichte auto’s voor jonge kopers
maar hij had niet de geest van Christus

Wie was hij? Waarom was hij niet op de aarde?

Omdat zij hoogstwaarschijnlijk uit een gezin kwam waar
hier en daar de suggestie van een ongemakkelijk genoegen
werd getoond op zo’n overdadige wijze dwars door de eeuwen heen

Vroeg zij haar publiek om liefdesromannetjes
in te sturen van één paragraaf lang.
De verhalen zijn verbazingwekkend … deprimerend.
In het algemeen betekenen ze heel weinig.

Ze was een grote vrouw, met veel haar
Ze had het gevoel dat haar leven was gesmeed
Van een boek liefdesverhalen verteld door God

Waarin mensen
‘DE BOODSCHAP VAN DE STERREN’
lezen maar niet het bed in duiken met elkaar.

Er werd zoveel zorg en moeite in de draak gestoken
Dat er heel weinig overbleef voor hoe je orale seks bedrijft.

Ik zag meteen dat wat deze kinderen nodig hebben
boeken waren vol lust, seks en bedrog
op een manier die me vroeger weerzinwekkend toescheen

waarin de een of andere kreupele waar je nooit meer van zult horen
de knieën van de vrouw stevig omhelsde en prepareerde
om de breuk alleen maar gewelddadiger te laten verlopen

iemand anders opgevallen dat dit eigenlijk allemaal gaat over mensen
die roeien, vechten, elkaar zelfs verkrachten?

Dit is een epos dat niets heroïsch over zich heeft.
De film is heel traag, verwacht dus geen wild ritje.

Ik bedoel, geen belediging van hen die het leven lieten
Ik bedoel ook niet in Duitsland, onder de nazi’s

Ik bedoel mensen die hartstochtelijk geven om poëzie

Katie Degentesh
Vertaling Ton van ’t Hof

(Dit bericht verscheen eerder, op 22-06-2011, op 1hundred1.blogspot.nl.)