Hart Island is 0,5 km2 groot, ligt in de Long Island Sound en behoort tot New York City. Een deel van het eiland is sinds de Amerikaanse burgeroorlog in gebruik als armenkerkhof. Naar schatting zijn er sindsdien een miljoen nobody’s begraven: vreemdelingen zonder identiteit of sloebers die geen begrafenis konden betalen. Gevangenen worden ingezet als grafdelvers.

Kunstenaar Melinda Hunt en fotograaf Joel Sternfeld maakten in de jaren 90 een fotorapportage van het eiland, waarop ooit ook nog een opvoedingsgesticht en een raketbasis hebben gelegen.

Terwijl ik aan de hand van hun foto’s over het vrijwel verlaten eiland dwaalde, overviel me een overweldigend gevoel van anoniemiteit en tijdeloosheid. Toen er kisten in massagrafen werden getild, moest ik aan mijn toekomst en het welzijn van familie en geliefden denken.

Hunt heeft het eiland nooit los kunnen laten. In 2012 lanceerde ze The Traveling Cloud Museum, een interactieve website die poogt om op Hart Island begravenen een gezicht te geven.

Het armenkerkhof staat momenteel volop in de belangstelling en Joel Sternfeld is intussen een vermaarde fotograaf geworden. Dit heeft tot gevolg dat voor een tweedehands exemplaar van dit prachtige boek in de VS inmiddels $ 50 tot 350 moet worden neergeteld. Ik kocht de mijne vorige week nog voor € 7,50 bij Nawijn & Polak.