Een zwabberende expeditie

Het ontwaken ligt besloten in het ondraaglijke gevoel dat er geen weg is die gevolgd kan worden, zo zou Lyotard ooit eens hebben gezegd. Een uitspraak die is samengesteld uit Oosterse en Westerse wijsgerige gedachten. Met zijn ‘Wees blij dat het leven geen zin heeft’ droeg Jaap van Heerden, zij het op een wat humoristischere wijze, dezelfde boodschap uit. Ik heb er jarenlang op moeten kauwen, maar zo langzamerhand verdwijnt het ondraaglijke gevoel en word ik blij van de gedachte dat de weg die ik heb afgelegd niets méér is geweest dan een zwabberende expeditie door een oneindig moeras zonder uitkijktorens. Een expeditie die niet mislukken kán. Voorwaarts mars!