In doorsnijding van

Voor Alfred North Whitehead is de wereld één geheel en de werkelijkheid een opeenvolging van gebeurtenissen. Elke gebeurtenis omsluit alle voorafgaande gebeurtenissen en brengt in het geheel verandering aan, waarbij ervaring en creativiteit de sleutelmechanismen vormen. Alles staat in relatie tot elkaar. Whitehead wendt zich hiermee af van het cartesiaanse dualisme. Hij is een belangrijke filosoof voor Charles Olson.

EEN OPMERKING ACHTERAF OVER
BRIEF # 15

In het Engels werd de poëtica meubles – meubelair –
daarna (na 1630

& Descartes gaf de toon aan

tot Whitehead, die de smurrie opruimde
door het universum binnen te halen (in tegenstelling tot de mens alleen

& dat concept van de geschiedenis (niet dat van Herodotus,
wat een werkwoord was, om zelf uit te zoeken:
‘istorin, die iemands handelingen bestempelt tot een dat zoekt hij of zij zelf
maar uit, met andere woorden de traum herstelt: dat we ergens handelen

op zijn minst door inbeslagname, dat het doel (bijvoorbeeld Thucydides, of
de laatste mooiste taperecorder, of enige vorm van registratie ter plaatse

– live-uitzendingen of al wat – een leugen is

in tegenstelling tot wat we weten dat er gaande was, de droom: de droom
als het zelf doen met Whiteheads belangrijke gevolgtrekking: dat geen
voorval

niet is doordrongen, in doorsnijding van of botsing met, een eeuwige
gebeurtenis

De poëtica voor zo’n situatie
moet nog worden ontdekt

Charles Olson
Vertaling Ton van ’t Hof

(Dit bericht verscheen eerder, op 07-07-2011, op 1hundred1.blogspot.nl.)