Via Dongjum naar Ried gereden, noord van Franeker. Hier ontspringt Hennie’s moederreeks. Een moederreeks is de vrouwelijke tegenhanger van de stamreeks. Je werkt in rechte vrouwelijke lijn terug in de tijd: van iemands moeder, naar haar moeder enzovoort, tot je niet verder kan.
     Ried ligt aan De Rie, een vaart die deel uitmaakt van de Elfstedenroute. Er wonen bijna vijfhonderd mensen en er is één winkel: een bakker. Aan de Hoofdstraat vind je de enige kerk. Achter de kerk zagen we de reeds onder water gezette ijsbaan liggen; als het om schaatsen gaat zijn en blijven Friezen rasoptimisten.
     Toen Tietje Gerrits in 1746 of 1747 in Ried ter wereld kwam had het dorp honderdvijftig inwoners. Van haar vader, Gerrit Gerrits, en haar moeder, Hiske Pieters, weten we dat ze elkaar in 1739 in Dongjum, een gehucht vier kilometer verderop, het jawoord gaven. Meer kennis hebben we niet van die twee. Hiske is Hennie’s stammoeder, de oudst bekende voorouder in haar moederreeks.
     Oudgrootmoeder Tietje huwde in 1770 met Jouw Sibrens, afkomstig uit Klooster Anjum, dat op een steenworp afstand ligt van Ried. Ze kregen vier kinderen: eerst twee jongens, Sybren en Gerryt, en daarna twee meisjes, allebei Fokje geheten. Het eerste meisje stierf kort na haar geboorte. Het gezin heeft zowel in Ried als Klooster Anjum gewoond. Ik heb geen idee hoe de kost werd verdiend. Jouw overleed in 1806 en Tietje in 1820. Ze werd 73. In 1811 had ze nog Hiemstra als achternaam aangenomen. Hiem = erf rondom boerenhuis.

36E9ACF7-7D95-457C-B806-F125990182A2
Ried, 2017 © Ton van ‘t Hof