Al struikelend

Hans Achterhuis in De utopie van de vrije markt:

[H]et neoliberale paradigma [heeft] ertoe geleid dat de regering op veel terreinen die aan de marktwerking zijn toebedeeld, niets meer te zeggen heeft. Sterker nog, soms lijkt het of niemand deze onwikkeling bewust zo heeft gewild. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw lijken wij op pragmatische wijze van de ene naar de andere neoliberale maatregel te zijn gestruikeld. Bij ons is er geen politicus aan te wijzen die op de manier van Thatcher en Reagan, met de recepten van Hayek en Friedman in de hand, het evangelie van het neoliberalisme heeft gepredikt.