En dat ik … | Frans Kuipers

Uit: Wolkenherdersliederen, Atlas, 2009
Ondanks dertien dichtbundels en de opname van negen gedichten in de laatste Dikke Komrij (Bert Bakker, 2004) is Frans Kuipers (1942) een dichter voor selecte gezelschappen gebleven. Zijn werk stelt zich open voor het bestaan, accentueert niet de taal maar de werkelijkheid. In de eerste strofe van dit korte gedicht, uit Wolkenherdersliederen (Atlas, 2009), bezingt Kuipers het heerlijke leven, om in de tweede strofe ook de vluchtigheid ervan te benadrukken. Door uiteenlopende aspecten met elkaar te verbinden, brengt hij hier samenhang aan die zin aan het leven lijkt te geven. Wolk en wereld krijgen iets zachts. Ik houd een prettig gevoel over aan dit gedicht.