In 1894 kregen ze nog een tweeling, twee meisjes, Douwtje en Grietje, die binnen enkele maanden zouden overlijden. Roelof Hoitinga en Fokje Dijkstra, Hennie’s overgrootouders van moederskant, hadden op dat moment al zes kinderen. Ze woonden in Dronrijp, waar Roelof geboren en getogen was. Hij kwam aan de kost als arbeider, werkman, en zij zorgde voor de kinderen en deed het huishouden. Breed zullen ze het niet hebben gehad. Het gezin verhuisde, wellicht uit financiële noodzaak, voortdurend van het ene naar het andere onderkomen.

Twee jaar na de tweeling liet Roelof op 42-jarige leeftijd het leven. Over de doodsoorzaak heb ik niets kunnen vinden. Mogelijk overkwam hem een ongeval tijdens zijn werk. Dit moet een regelrechte ramp voor Fokje en de kinderen zijn geweest. Tietje, het oudste kind, was net zestien jaar.

Je vraagt je af hoe ze het verder hebben kunnen rooien. Gelukkig kwam er in 1887 wat geld binnen uit de erfenis van Fokjes vader. En ongetwijfeld gingen de kinderen al op jeugdige leeftijd uit werken. Erg oud werd Fokje niet. Ze was 62 toen ze in 1912 haar laatste adem uitblies. In een register las ik dat ze op dat moment als ‘ventster in petroleum’ in haar onderhoud voorzag.

Hieronder een ansichtkaart van Dronrijp rond de eeuwwisseling, met op de achtergrond de Hervormde kerk, waar de Hoitinga’s lid van waren.

7532FF02-356F-40BF-9C7B-EAFCD7C447BE