Ontleden

In Parse (wat ‘ontleden’ betekent) (Atelos, 2008) transcribeert Graig Dworkin Edwin A. Abbots How to Parse: An Attempt to Apply the Principles of Scholarship to English Grammar (1874) in zijn eigen syntaxis en dat klinkt honderden pagina’s lang zo:

Plural Adjective adjective plural noun genitive preposition Plural Noun present tense plural intransitive auxiliary verb adverb of negation present tense transitive verb indefinite article Adjective Noun period

Af en toe heeft Dworkin genoeg van zijn afstompende taak en levert in plaats van een transcriptie commentaar:

‘Lo what shall a man in these days now write’ adds the puzzled printer.

Uitgeverij Atelos wil uitdagende teksten publiceren die bij de lezer de vraag oproepen: Wat telt vandaag de dag nog als poëzie? Telt Graig Dworkins Parse als poëzie? Als je deze vraag met ‘nee’ beantwoordt, dan moet je je bij jezelf afvragen of je de aard en de functie van de kunst op dit ogenblik wel doorhebt.

(Dit bericht verscheen eerder, op 07-10-2013, op 1hundred1.tumblr.com.)