Museum | Ed Leeflang

Uit: Bezoek aan het vrachtschip, De Arbeiderspers, 1985
Wat musea betreft ben ik ouderwets. Alle interactie de tentoonstellingsruimte uit! Behalve die tussen bezoeker en tentoongesteld object. Maar in gedachten. Stilte. Toen Ed Leeflang (1929-2008) zijn gedicht ‘Museum’ schreef, bestond het interactieve museum nog geeneens. Kostbare stukken lagen in vitrines met gedempt licht. Kinderen liet je thuis of achter in een ballenbak. In een sfeer van soberheid wil ik onbevangen kunnen rondkijken en rondmijmeren! Zoals Leeflang dat kon. Zoals hij dat zo góed kon.