21012017

~ Winternachten in Den Haag gisteravond: Het was plezierig om weer eens een aantal vrienden te zien en enkele andere dichters voor het eerst te ontmoeten. Het optreden verliep in een sneltreinvaart. Goed gevulde zaal. Knap hoe enkele dichters uit het hoofd voordroegen (Dominique De Groen & Ruth Lasters). De scherpe lyriek van Obe Alkema bleef het langst bij me hangen. Vanwege de terugreis naar Ljouwert het borreltje achteraf laten schieten.

~ Loving Vincent:

~ Er zijn mensen die niet willen horen dat onze leefgebieden onder druk staan en we onze manier van leven zullen moeten veranderen:

‘De Europese habitats gaan achteruit in oppervlakte en kwaliteit door diverse oorzaken. Intensivering van de landbouw en het verlaten van traditionele graasgebieden en hooilanden, ontwatering en vervuiling, invasieve exoten, verstedelijking en aanleg van infrastructuur zijn ernstige bedreigingen voor terrestrische habitats. Op zee vormen vervuiling, eutrofiëring, destructieve vormen van visserij en de aanleg van kustverdedigingen de grootste bedreigingen. Sommige negatieve effecten van klimaatverandering zijn al zichtbaar in zee en op land, en deze zullen in de toekomst erger worden.’

Waarom wijzen mensen deze problematiek van de hand? Waarom bieden ze weerstand tegen veranderingen? In de verandermanagement worden hier verschillende oorzaken voor gegeven. Ik noem er een paar:

Eigenbelang: Voor sommige mensen zijn gevolgen van veranderingen nadelig voor hunzelf. Het eigenbelang gaat dan voor het groepsbelang.
Misverstanden: Er wordt onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie gegeven, waardoor de noodzaak tot verandering niet wordt onderkend.
Schroom: Op dezelfde manier doorgaan biedt veiligheid en stabiliteit. Mensen hebben moeite om dit in te ruilen voor het onbekende.

In het geval van Trump zouden eigenbelang en schroom een rol kunnen spelen.

Uit eigen ervaring weet ik dat veranderingen niet kunnen worden doorgevoerd als de leiding er niet achter staat. Als een deel van het volk dan toch bruut wil doorzetten, is er sprake van revolutie.

~ Interessante mix van stijlen: Andy Svarthol uit IJsland: