—‘Nederland is het meest veedichte land van Europa en ver daarbuiten met 12,5 miljoen varkens, 105 miljoen kippen en 4,2 miljoen stuks rundvee (CBS 2016),’ Jurist Valentijn Wösten hekelt vandaag in Trouw de politici die weigeren om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot onze geëxplodeerde veestapel te nemen:

Al meer dan twintig jaar wordt het politieke debat over de houdbaarheid van de veestapelomvang ontlopen, en wordt zelfs stilletjes met het bestaande beleid de extreme veedichtheid geconserveerd.

Minder vlees consumeren is een deel van de oplossing voor meerdere problemen, inclusief de ontbossing van het Amazonegebied. De afgelopen jaren hebben Hennie en ik onze vleesconsumptie met meer dan de helft verminderd, en wat we nog eten is van biologische oorsprong. Niet alleen goed voor gezondheid & milieu maar ook voor de portemonnee.

—Vanochtend het binnenwerk van de nieuwe bundel van Joris Miedema opgemaakt. Ik ben vanwege de aanschaf van een Mac van Microsoft Publisher overgestapt op de open source software van Scribus, wat me goed bevallen is. Scribus is net iets gebruiksvriendelijker. Miedema’s bundel, vooralsnog De dood en drie andere gedichten getiteld, zal in september bij Stanza verschijnen.

—In het Fries Museum naar werken van de Nederlandse fotograaf Dolph Kessler en van de Franse kunstenaar Eric Giraudet de Boudemange wezen kijken. Kessler fotografeert landschappen waarin de hand van de mens zelden afwezig is. Zijn oog vindt voortdurend spannende structuren, lijnen, vormen & patronen in onze leefomgeving.

Werk van Dolph Kessler
De ruimte vol installaties van Giraudet de Boudemange deed me denken aan het oude gymlokaal van mijn middelbare school, waarin sportkneuzen door de sadistische sportleraar werden afgeknepen. Volgens de uitleg had de Fransman zich overigens door het Friese fierljeppen laten inspireren.

Werk van Eric Giraudet de Boudemange
—En o ja, ook nog citroenen ingelegd.