Het ‘gat’ tussen kunst en het leven

‘The passionate adventure of the real perceived in itself and not through the prism of conceptual or imaginative transcription.’ – Manifest Nouveau Réalisme, 1960

Waarom zou je een tafel waaraan zojuist gegeten is, nog vol vuile schalen, borden en glazen, bestempelen tot een kunstwerk en tentoonstellen in een museum? De Zwitserse kunstenaar Daniel Spoerri (1930) deed dat, in een poging om het ‘gat’ tussen kunst en het leven te dichten, al meerdere malen. Hij wil zich direct met de werkelijkheid bezighouden, en dan vooral met de massaconsumptie en massamedia die onze huidige werkelijkheid zo kenmerken.