Ik heb steeds … | Anoniem

Uit: Zo’n gelukkige dag, De Geus, 2004
Daan Bronkhorst stelde voor Amnesty International verschillende bloemlezingen samen. In Zo’n gelukkige dag (De Geus, 2004) nam hij een anoniem gedicht van een vluchteling uit Libië op, dat zich in de poëzieverzameling van Amnesty International bevond en nog niet eerder gepubliceerd was. Bronkhorst vertaalde het zelf naar het Nederlands.

We understand a poem as we understand a person, by the exercise of empathy and the use of all our faculties, conscious and instinctive. – Robin Skelton

Thomas Lux (1946-2017)
Vorige week overleed op zeventigjarige leeftijd de Amerikaanse dichter Thomas Lux. In 2005 heb ik in verband met de vertaling van een van zijn gedichten contact met hem gehad. Dat gedicht, ‘Een kus’, werd ook opgenomen in Zo’n gelukkige dag, de bloemlezing die wijlen Daan Bronkhorst voor Amnesty International en De Geus samenstelde.

EEN KUS

Een golf die voorover valt ontmoet een andere golf die
voorover valt. Bronwater,
met de hand opgehaald, mineraalwater, koel, zou een
kus kunnen zijn, of weidegras
fel groen na regen, voor
de grazers. De kus – als een school vissen die de ene kant
opschiet, de andere kant, als de koortsdromen
van een miljoen apen – de kus
brengt me – dichter dan je halsslagader – bij jou.

– Thomas Lux, vertaling Ton van ’t Hof