De onafhankelijkheid van onze rechtspraak is een groot goed. Ik sta er pal voor. En dus niet voor het eigenbelang van sommige politici.

Zit de politicus waar je je stem op uitbracht voor jóu of uit eigenbelang in de kamer? Deugt-ie of deugt-ie niet?

Misschien moet ik ook maar eens gaan staken.

Vanmiddag weer een stukje van het Noardlike Wâldenpad gelopen, wijl de zon doorbrak en het warempel warm werd!

Met wandelen geef ik toch wel, vind ik, op een passende, stijlvolle wijze vorm aan mijn bestaan. Het heeft iets esthetisch.

Esthetischer dan met 130 over de snelweg scheuren.

Opdat ik van het staartje van mijn leven een mooi werkje maak.

Luisterde naar de nieuwe plaat van Coldplay, Everyday Life, en dacht: wauw, anders, en toch ook weer onmiskenbaar Coldplay, swingend, voldragen, universeel en net niet té commercieel. Virtuoos!

Wat afgeleid is van het Latijnse woord virtus, dat deugd betekent.

Readstjerk, 2019 © Ton van ’t Hof