Vond mijn notitieboekje uit Kandahar terug, bladerde er wat in: 8 november 2008, zaterdag: ‘We hebben geen yoghurt op dit moment omdat de yoghurttruck in het konvooi is aangevallen.’
     Gisteravond naar De Cabaretpoel geweest, vier talentvolle cabaretiers voor de prijs van één. De zaal zat dan ook stampvol. Chris Verlaan stak wat mij betreft boven de drie andere kleinkunstenaars uit. Hij verklaarde in het dagelijks leven data-analist te zijn en grafiekjes te maken van schuldenaars, veelplegers, alcoholisten etc. Hij was blij ze nu eindelijk eens in levende lijve te zien.
     De voornamen van Hennie’s voormoeders zijn Hiske, Tietje, Fokje, Tietje, Fokje, Sjoukje en Tietje, de naam van haar moeder. Als antwoord op mijn vraag of ze Anoek een andere naam zou hebben gegeven als ze deze reeks dertig jaar geleden al had gekend, werd ik voor gek verklaard. Ook mijn pleidooi voor historisch besef hielp niets. ‘Mijn moeder vond het vreselijk dat ze Tietje heette!’
     Terugkijkend op mijn Afghaanse verleden, duikt ook George Oppen weer geregeld in mijn gedachten op. Ik ben in Kandahar in de ban van zijn werk geraakt. Zonder Oppen had Aan een ster / she argued er anders uitgezien. Vanmiddag heb ik wat zitten lezen in The Selected Letters of George Oppen en kwam daarin een begripsbepaling van poëzie tegen, die hij al dertig jaar in ere hield. Een oerbeginsel dat ik onderschrijf:

I thought of a

               PREFACE

My heart leaps up when I behold!

A grain of sand in the world,
An hour in eternity

43D3B986-3939-4216-A6A8-56D7DD89D0CF
Cabaretier Chris Verlaan, Leeuwarden, d.d. 16 december 2017 © Ton van ‘t Hof