Gedicht Charles Wright

De dingen … die eerst moeten worden waargenomen … de handeling die voorafgaat aan het gedicht.

LICHT IS DE WORTEL VAN ALLE DINGEN

Pracht omringt ons, zegt Kafka,
                                                  onzichtbaar en ver weg
Zal het juiste woord haar onthullen?
Zal de juiste benaming door haar oor worden gehoord
en haar voortbrengen als een zon?

Hij zegt dat je moet roepen en niet wachten–
Ze is niet bitsig, ze is niet doof
Ik denk, als je gelijk hebt, dat,
          als zij verschijnt, het is als wat er zich voor je bevindt,
Iets ingewortelds, een onverwoestbaar ding.

Charles Wright
Vertaling Ton van ’t Hof

(Dit bericht verscheen eerder, op 03-03-2011, op 1hundred1.blogspot.nl.)