Dekkers, Sontag, Scroggins, Hofstede & Yamashita

Losse eindjes (5)

Originaliteit
‘Bedenk liever zelf ook eens wat.’ – Midas Dekkers

Zijn
‘Niet wat een schrijver zegt doet ertoe, maar wat hij is.’ – Susan Sontag

Geschiedenis & verantwoordelijkheid
‘We have forgotten, in a flurry of headlines, thirty-second news stories, graphic-heavy webpages, and advertising images, everything important about the world in which we live, the culture we have inherited. Where is history, where is responsiblity? […] Have we reached the point where we need “Footnotes / to explain BIRKENAU, BUCHENWALD, BURNHAM BEECHES, DUMBARTON OAKS, HOLLYWOOD”?’ – Mark Scroggins in een bespreking van Geoffrey Hills Speech! Speech! in The Mathematical Sublime: Writing about Poetry

Onthechting
‘Mijn generatie is op plek A, maar volgt wat er op plek B, C en D gebeurt. Je geest is niet waar je lichaam is. We zijn op drift. We raken onthecht van plaats, tijd en context. Dat veroorzaakt diepe onrust en uiteindelijk een leeg gevoel.’ – Bregje Hofstede, 28 jaar oud, in nrc.nl

Leegte