Uitspattingen

Las Bergje. Een wandeling van Bregje Hofstede, een deeltje uit een nieuwe reeks wandelboeken, uitgegeven door Van Oorschot. Jammer genoeg liep mijn eerste Hofstede op een teleurstelling uit. De taalbeheersing is in Bergje onder de maat. Een voorbeeld: ‘Het wateroppervlak spettert en staat vol met bellen.’ Dan weer lees ik onzin: ‘Niets van wat ik denk krijgt de kans om te verstijven: wil het bij me blijven, dan moet het meebewegen.’ Krampachtig geschreven werkje met een zoetige slotsom.

Parmantig rondstappend waterhoentje in onze tuin.

‘Welnu, de kroniekschrijvers melden ons dat tijdens het hevigst woeden van de [pestepidemie in 1348] de kloosters leegliepen en de kloosterlingen zich overgaven aan een scala van uitspattingen.’ – Hans van Straten in De omgevallen boekenkast

Gefietst – weinig wind, weinig zon – naar Wierum en Nes. Constateerde dat onkruidverdelger Roundup nog volop wordt gebruikt in de noordoosthoek. Veel boeren hier laten zich kennelijk niets gelegen liggen aan rapporten die wijzen op mogelijk verhoogde kansen op kanker (met name voor de boer zelf) en op risico’s voor ecosystemen (vooral aantasting bodemleven). En daar begrijp ik dus geen snars van. Toch eens navragen.

Brantgum, 2020 © Ton van ’t Hof