Diffuus

Zou Ron Rijghard, hoofdredacteur van Awater, wakker hebben gelegen van Rutger H. Cornets de Groots besluit om niet langer voor Awater te schrijven? Jammer dat voor de meeste Nederlanders poëzie er niet meer toe doet, want anders zou deze kwestie door RTL Boulevard al breed zijn uitgemeten en had ik gisteravond Albert Verlinde kunnen horen vragen: ‘En Ron, lekker geslapen? Of heeft het vertrek van RHCdG toch nog wat met je gedaan?’ Of iets van dien aard.

Ron Rijghard is een lichtelijk ouderwets persoon. Hij heeft, voor zover ik heb kunnen achterhalen, geen persoonlijke website of Facebook account en twittert ook niet. Dat maakt hem niet alleen lichtelijk ouderwets maar ook ietwat mysterieus. Maar hij is wel iemand met een eigen mening. Zo hield hij ooit in NRC een pleidooi voor begrijpelijke poëzie en noemde de volgende uitspraak over de poëzie van Billy Collins zelfs een gouden formule: ‘In zijn gedichten weet je altijd waar je bent, zonder dat je per se weet waar je uitkomt.’ Ron wil als hij leest graag weten waar hij is.

Nou, dan weet je het wel. Als je gedichten schrijft die de lezer zouden kunnen ontregelen, dan hoef je niet op zijn sympathie te rekenen. Maar dat laatste is, denk ik dan, natuurlijk zijn goed recht. En het geeft Awater smoel:

Uw tijdschrift voor instappoëzie!

Enfin, dit moet Ron Rijghard allemaal zelf weten. Als ik afga op RHCdGs woorden dan lijkt de onenigheid tussen hem en Rijghard te draaien om een passage die volgens Rijghard ‘warrig’ en ‘gewoon niet goed geschreven’ zou zijn. De gewraakte passage leest inderdaad niet vlot, dus ik kan me wel indenken in Rijghards commentaar. Lomp is daarna Rijghards weigering om een helpende hand uit te steken en, zoals RHCdG ook aangeeft, de tekst ‘zelf stilistisch aan te passen’. Dat zou toch een heel normaal redactioneel gebaar zijn geweest.

Vervolgens trekt RHCdG de conclusie dat Rijghard ‘de ideologische angel uit het stuk heeft willen halen’. Dat zou kunnen, maar het blijft gissen. Het volledige verhaal zullen we wel nooit te horen krijgen, want Rijghard zal zich, vermoed ik, publiekelijk niet over deze kwestie uiten. Hij wil graag mysterieus blijven. Diffuus is het allemaal wel. Voor RHCdG bleef niet veel meer over dan als recensent op te stappen bij Awater.

(Dit bericht verscheen eerder, op 27-05-2010, op 1hundred1.blogspot.nl.)