Popova, Van Veldhuizen, Van Weelden, Hirsch, Van Loon & Halpern

Losse eindjes (3)

Wel verbinding, geen contact
‘Vaak wordt onze communicatie vandaag de dag gestuurd door een nogal onvriendelijke afkeer van luisteren in combinatie met een drang tot spreken.’ – Maria Popova op Brain Pickings

Kopen, kopen, niet lezen
tsundoku (Japans), leesstapel: boeken kopen en ze niet lezen; boeken ongelezen stapelen op boekenplanken, de grond of nachtkastjes.’ – Open Culture

Life Writing
‘Je begrijpt je leven pas als het een verhaal is.’ – Adriaan van Veldhuizen & Dirk van Weelden in De Gids

boomverzorging
Boomverzorging in de jaren 60

Historicus van hout
‘Een oude boom is een levende schakel met het verleden. Onder monumentale bomen werd recht gesproken, ze vertellen een geschiedenis, over hoe de wereld er vroeger uitzag en wat zich toen afspeelde.’ – Hannah Hirsch & Annemiek van Loon in Trouw

Dataflop
‘We moeten beseffen dat onze feilbaarheid wordt verwerkt in de algoritmes die we opstellen.’ – Sue Halpern in The New York Review of Books

‘Inlichtingen- en politiediensten kopen ook data van datamakelaars.’ – Sue Halpern in The New York Review of Books