Probeerde me tevergeefs een voorstelling te maken van het volgende krantenbericht: ‘Ruim 1500 zeldzame schildpadden zijn op de luchthaven van de Filipijnse hoofdstad Manilla door de douane onderschept. De dieren zaten in de bagage van een Filipijnse passagier verstopt tussen kleding en schoenen.’

De moeder van een van mijn zwagers is overleden. Ze was in de zeventig, ziek en wilde niet meer. Ik heb haar een enkele keer ontmoet maar kan haar niet goed meer voor de geest halen. Op het eind leidde ze een teruggetrokken leven en was enigszins vervreemd geraakt; wat ik spijtig vind. Morgen is er gelegenheid tot afscheid nemen.

In het natuurgebied Zwagermieden is onlangs om een waterrijk deel een hek geplaatst dat broedende weidevogels moet beschermen tegen kleinere grondgebonden predatoren als vos en marter. Dát hek was het doel van mijn wandeling vanmiddag (zie video).

Na het lezen van Anne Fulda’s biografie vind ik Emmanuel Macron een sympathieke noch onsympathieke überambitieuze kameleon. Fulda belicht zijn vele gezichten op vlotte wijze:

‘Iemand die als geen ander zachtmoedig weet te verleiden en die tegelijk wat snoeverig zijn eigen rol durft op te eisen. Hij verstoort grondig en totaal de gevestigde politieke orde, is tegelijk een supergediplomeerde technocraat, en dan ook nog halvelings een rockvedette.’

Wat ik met Macron gemeen heb: een obsessie met vrijheid en onafhankelijkheid: die mogen niet in het gedrang komen. En we houden allebei van ons publiek.

Zwagermieden, 2019 © Ton van ’t Hof