Wesseling, Woolf, Solnit, Soojung-Kim Pang & Van Cleef

Losse eindjes (4)

Over Friezen
‘Geen mens te zien; slechts lucht, veld en vogels. Het voelt Fries. Fries zoals ik me voorstel en wens. Eerlijk, sober, en gespeend van wuftheid en franje.’ – Monica Wesseling in Trouw

Patroon
‘In het katoenpluis zit een patroon verborgen … de hele wereld is een kunstwerk.’ – Virginia Woolf

Kritiek
‘De slechtste soort kritiek wil het laatste woord hebben en de rest van ons in stilte achterlaten; de beste begint een gedachtewisseling die nooit hoeft te eindigen.’ – Rebecca Solnit in Men Explain Things to Me

Rust
‘Rust is niet iets dat de wereld ons geeft. Het is nooit een geschenk geweest. Of iets wat je doet nadat je al het andere hebt gedaan. Als je rust wil, moet je rust nemen. Je moet de verleiding van de drukte weerstaan, serieus tijd maken voor rust en zorgen dat de wereld de rust niet van je afpakt.’ – Alex Soojung-Kim Pang in Rest: Why You Get More Done When You Work Less

Langs de rand van de wereld
Mooie tv uit vervlogen tijden over boeken, eenzaamheid en eilandgekte: De tafel van Pam: Over Het verdwaalde eiland van Alfred van Cleef (Meulenhoff, 1999).