Kaas met een missie: ‘De Fryske gebruikt alleen melk van boeren die ruimte geven aan de natuur.’ De norm waar deze boeren zich naar moeten richten is drieledig en als volgt omschreven: ‘Een deel van hun land is broedgebied voor weidevogels. Waar mogelijk, werken de boeren duurzaam. En de koeien lopen minimaal 180 dagen per jaar in de wei.’

Boer Albrecht Finnema, die de melk voor De Fryske levert, houdt bijna 20% van zijn totale land vrij voor weidevogels. Ook maakt hij vrijwel geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en tapt groene stroom af.

Omdat ik geloof dat dit soort initiatieven een uitweg kunnen vormen om aan onze desastreuze intensieve veehouderij te ontkomen, heb ik gisteren een stuk Âlde Fryske gekocht. En potdomme, wat is deze kaas, die een jaar heeft gerijpt, lekker zeg. Je betaalt er wat meer voor, wat ik compenseer door er wat minder van te eten, maar je krijgt er veel voor terug: smaak, insecten, weidevogels, grazende koeien en een schoner leefmilieu.