Over de dichters, hun leven & werk (23)

Alexander S.

Aan wiens poëzie
een eigen klanksysteem
ten grondslag ligt.