Aantekeningen bij From Our Hearts to Yours (2)

Mijn nieuwe bundel Dichter & andere dingen eindigt met een monstrueus gedicht, ‘Archieflichamen’, waarin namen worden genoemd en het leven in de war raakt.

Historische namen. Hollandsche namen. Namen van overheersers, beulen ook, waar ik & anderen uit voortgekomen zijn.

Ik wil dat dit gedicht tot nadenken stemt over politieke zaken; er plezier aan beleven is van ondergeschikt belang.

Over onze Gouden Eeuw o.a.

Als ik in die tijd zou hebben geleefd zou ik met een aantal van hen, realiseer ik me, bevriend kunnen zijn geraakt. Wat een ontnuchterende gedachte is.

In ‘Archieflichamen’ correspondeer ik met het verleden, dat ook familielid is, en met wie ik een humeurige relatie onderhoud.