Aantekeningen bij From Our Hearts to Yours (1)

In mijn oeuvre heb ik mijn taalpraktijken opgetekend, mijn worstelingen. Mijn worstelingen met taal, mezelf & de wereld. In Aan een ster / she argued, dat ik in Afghanistan schreef, was die strijd zeer hevig. Heviger dan ooit.

Ook in mijn conceptuele gedichten laat ik mezelf zien. Ik ontkom er niet aan. Wil dat ook helemaal niet.

Elk gedicht van mij is een inmenging in mijn leven, bemoeit zich er ongevraagd mee.

Met de rol die ik – oh almighty me – het toeval in de totstandkoming van sommige van mijn werken laat spelen, breng ik een dronk uit op de mogelijkheid dat dingen ook heel anders (zouden) kunnen (hebben) gaan.